این نرم افزار به نام کلینیک شاه طالبی ثبت شده است
 
ورود به سیستم
نام کاربری:
کلمه عبور:
نرم افزار جامع مالی روزنه
نسخه 2.05.14.32
تمامی حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق مجوز شماره 20/27-31125 و شماره شناسایی 300004 شورای عالی انفورماتیک، متعلق به شرکت فن آوری اطلاعات روزنه شرق می باشد www.rozaneco.com